UV

Uithoudingsvermogenproef


De uithoudingsvermogenproef moet het bewijs leveren, dat de hond in staat is een lichamelijke inspanning van bepaalde zwaarte te volbrengen, zonder daarna aanzienlijke vermoeidheidsverschijnselen te vertonen. Bij de hond kan deze vereiste inspanning uit loopprestaties bestaan, waarvan bekend is, dat zij buitengewone eisen stellen aan de inwendige organen, in het bijzonder aan het hart en de longen, maar evenzeer aan de bewegingsorganen zelf, waarbij echter ook andere eigenschappen, zoals temperament en hardheid tot uiting komen.
Van honden, die deze prestaties zonder moeite verrichten, kan aangenomen worden dat zij lichamelijk gezond zijn en zij bepaalde door ons verlangde eigenschappen bezitten.
Voor het examen moet de identiteit van de hond worden vastgesteld.

Voor het organiseren van een UV test gelden dezelfde voorwaarden als van de andere examens zoals deze door de NKO zijn vastgesteld. Het UV-examen wordt in het hondenlogboek geschreven. De deelnemers- en resultatenlijst moet worden ingezonden.

Met het aanvragen van een UV-examen moet rekening worden gehouden dat in de zomermaanden alleen in de vroege voormiddag of late namiddag/avond een UV kan worden georganiseerd. De buitentemperatuur mag niet hoger zijn dan 22 graden Celsius. Mocht zich tijdens de UV test gezondheidsproblemen voordoen bij de geleider en/of de hond dan is de organisator en/of de ambterende keurmeester hiervoor niet verantwoordelijk te stellen.

Deelname van de hond
De hond moet op de dag van de UV test de leeftijd van zestien maanden hebben bereikt en er mogen maximaal 20 honden deelnemen. Als er meer dan 20 honden zijn aangemeld, moet er een tweede keurmeester uitgenodigd worden. Uit veiligheidsoverweging mag iedere deelnemer maar één hond voorbrengen.

De honden moet gezond en goed getraind zijn. Zieke, niet genoeg krachtige honden, loopse, drachtige en zogende teven kunnen niet worden toegelaten.
Voor het begin van de UV test melden de deelnemers zich bij de ambterende keurmeester. De keurmeester moet zich overtuigen of de hond in goede gezondheid is. Honden die een lome indruk geven moeten van deelname worden uitgesloten.

Als een hond tijdens de UV test grote vermoeidheidsverschijnselen of andere problemen toont, moet voor deze het examen afbreken. De beslissing hierover neemt de keurmeester, deze beslissing is niet aanvechtbaar.

Waardering
Voor dit examen worden geen punten verstrekt maar uitsluitend de kwalificatie geslaagd of afgewezen toegekend.

Terrein
Het examen moet op straten en wegen van zoveel mogelijk verschillende aard worden gehouden. In aanmerking komen geasfalteerde, geplaveide en ongeplaveide straten, wegen en paden.

Uitvoeren van de UV test
Het lopen van een afstand van 20 kilometer in een tempo van 12 tot 15 kilometer per uur.

Loopoefening
De aan de halsketting aangelijnde hond moet aan de rechterzijde van de geleider in een normale draf naast de fiets lopen. De lijn moet niet te kort worden gehouden, zodat de hond zichzelf steeds aan het tempo kan aanpassen. Hulpmiddelen zoals een ‘springer’ zijn toegestaan.
Licht trekken door de hond aan de lijn is niet foutief, wel echter het voortdurend achterblijven van de hond. Nadat een afstand van 8 kilometer is afgelegd, wordt een pauze van 15 minuten gehouden. Gedurende deze rustpauze controleert de keurmeester in hoeverre de honden vermoeidheidsverschijnselen vertonen. Honden die een zeer vermoeide indruk maken, worden van verdere deelname uitgesloten.

Na deze pauze moet een afstand van 7 kilometer worden afgelegd, waarop een rustpauze van 20 minuten volgt. Gedurende deze pauze moet de hond de gelegenheid gegeven worden zich vrij en ongedwongen te bewegen.
De keurmeester controleert ook nu de honden op vermoeidheid en tevens op eventuele stukgelopen voetzolen. Oververmoeide honden en honden die hun voetzolen hebben stukgelopen moeten van verdere deelname worden uitgesloten.

Na de pauze van 20 minuten moeten de laatste 5 km worden afgelegd. Na het afleggen van deze laatste afstand is er een pauze van 15 minuten waarin de honden weer de gelegenheid moet worden gegeven zich vrij en ongedwongen te bewegen. De keurmeester controleert ook nu in hoeverre de honden oververmoeid zijn en of zij eventueel hun voetzolen hebben stukgelopen.
Oververmoeide honden en honden die hun voetzolen hebben stukgelopen moeten van verdere deelname worden uitgesloten. De keurmeester en de examenleider begeleiden de honden op de fiets of in de auto. Eventuele verschijnselen van oververmoeidheid en/of doorgelopen voetzolen moet worden genoteerd.
Om honden die de prestaties niet kunnen volbrengen, te verzorgen en mee te nemen, is het gewenst een auto ter begeleiding van de honden mee te laten rijden die eventueel ook een reservefiets mee kan nemen.
Een hond die blijk geeft elk temperament of iedere hardheid te missen, buitensporige vermoeidheidsverschijnselen vertoont, het tempo van ca. 12 km per uur niet kan volhouden of aanzienlijk meer tijd voor deze prestatie nodig heeft, moet worden afgewezen.

Bron: Commissie Werkhonden FCI IGP reglement 2019